Vitajte na stránkach obce VARECHOVCE Toto webové sídlo www.varechovce.sk spravuje Obec Varechovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou  
Register zmlúv

Číslo Vystavená Partner Predmet zmluvy
 
 
Apríl 2019
 
Zmluva č.04/2019 9.4.2019 Obec Varechovce Zmluva o pôžičke zmluva
 
Február 2019
 
Zmluva č.03/2019 11.2.2019 Obec Varechovce Kúpna zmluva pozemku zmluva
 
Január 2019
 
Zmluva č.02/2019 10.1.2019 Eva Prokopičová a Katarína Sončová Kúpna zmluva pozemku zmluva
Zmluva č.01/2019 10.1.2019 Peter Smolej a Anna Smolejová Kúpna zmluva pozemku zmluva
 
September 2018
 
Zmluva č.08/2018 21.9.2018 Ing. Jozef Adamkovič Audit zmluva
Zmluva č.07/2018 20.9.2018 Podielnicke družstvo Ondava Stropkov Zmluva o dielo zmluva
 
Jún 2018
 
Zmluva č.06/2018 20.6.2018 Eduard Kuzma Kúpna zmluva pozemku zmluva
 
Máj 2018
 
Zmluva č.05/2018 26.5.2018 DCOM Príloha č.1 k zmluve o pripojení DCOM zmluva
Zmluva č.04/2018 16.5.2018 Pôdohospod. platobná agentúra Zmluva o poskyt. nenávratného fin. príspevku zmluva
Zmluva č.03/2018 15.5.2018 SOŠ, Svidník Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov zmluva
 
Apríl 2018
 
Zmluva č.02/2018 26.4.2018 Cirkevná základná škola Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov zmluva
Zmluva č.01/2018 5.4.2018 Eduard Kuzma Zmluva o najme časti pozemku zmluva
 
november 2017
 
Zmluva č.02/2017 28.11.2017 MOVYROB Zmluva o dielo zmluva
 
september 2017
 
Zmluva č.01/2017 28.09.2016 Ing. Jozef Adamkovič Audit zmluva
 
september 2016
 
Zmluva č.01/2016 27.08.2016 Ing. Jozef Adamkovič Audit zmluva
 
október 2015
 
Zmluva č.03/2015 19.10.2015 NATUR-PACK zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zmluva
 
Júl 2015
 
Zmluva č.001/2015 28.7.2015 Štefan Havrila oprava budovy obecného úradu zmluva
 
Jún 2015
 
Zmluva č.7/2014-15 15.6.2015 Ing. Vladimír Mihaľ Audít zmluva
 
Október 2012
 
č. 37/019/12 23.10.2012 Prima banka Protokol o zmenke protokol
č. 37/019/12 23.10.2012 Prima banka Zmluva o úvere zmluva
č. 1737/01/0712 23.10.2012 Prima banka Zmluva o účte úveru zmluva
 
september 2012
 
č. 37/023/02 21.9.2012 Dexia banka Prvý municipálny úver Protokol
č. 37/023/02 21.9.2012 Dexia banka Prvý municipálny úver Dodatok č.7
 
December 2011
 
č. 37/023/02 6.12.2011 Dexia banka Prvý municipálny úver Dodatok č.6
 
November 2011
 
UVSR-1952/2011 16.11.2011 Úrad vlady SR Program revita.krajiny zmluva
 
Október 2011
 
Zmluva č.1 6.10.2011 KP buildink s.r.o. Zmluva o dielo zmluva