Vitajte na stránkach obce VARECHOVCE Toto webové sídlo www.varechovce.sk spravuje Obec Varechovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou  
  Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie :  3/2018 Oznámenie   Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie :  2/2018 Oznámenie  Kandidátne listiny pre voľby do OZ a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce :  1/2018 Oznámenie