Vitajte na stránkach obce VARECHOVCE Toto webové sídlo www.varechovce.sk spravuje Obec Varechovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou  
 
 
 
 
VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024
Oznámenie o vytvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti : Oznámenie
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky : Oznámenie
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2023
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky : Oznámenie
Informácia pre voliča : Oznámenie
Vzor žiadosti o voľbu poštou do NR SR 2023 : Oznámenie
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do NR SR 2023 : Oznámenie
Oznamenie o vymenovaní zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2023 : Oznámenie
Oznámenie o určení osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb : Oznámenie
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : Oznámenie
Oznámenie o doručovaní žiadosti elektronickou adresou o vydanie hlasovacieho preukazu : Oznámenie
REFERENDUM 2023
Oznámenie o doručovaní žiadosti elektronickou adresou o vydanie hlasovacieho preukazu : Oznámenie
Oznámenie o doručovaní žiadosti elektronickou adresou o voľbu poštou pre referendum v obci varechovce : Oznámenie
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : Oznámenie
Určenie voleb. okrsku : Oznámenie
Počet obyvateľov : Oznámenie
Určenie voleb. okrsku : Oznámenie